انتظار

دستهایم به امید نوازش پلکهایت

با من همراه شدند

و پاهایم...نمی دانم مرا به کجا می برند

شب هنگام در جستجوی تو، دلم را میان ظلمت و سیاهی می کشانم

شب ورق می خورد

و تنها...بند بند وجودم است که به انتظارت سپیده را سلام می گوید

/ 1 نظر / 24 بازدید
نسیم

---------------------------_(/_\) -------------------------,((((^`/- ------------------------((((--(6-/- ----------------------,(((((-,,----/ --,,,_--------------,(((((--\"._--,',; -((((\\-,...-------,((((---\----`,@) -)))--;'----`"'"'""((((---(------´´ (((--\------------(((------/ -))-|----------------------| ((--|--------.-------'-----| ))--/-----_-'------`t---,.') (---|---y;---,-""""-./---/\-- )---/-.\--)-\---------`/--/ ---|.\---(-(-----------\-\' ---||-----//----------\\'| ---||------//-------_\\'|ا ---||-------))-----|_\--|| ---/_/-----|_/----------|| ---`'"------------------\_| استخوانهایم را شکل اسب می تراشم تا از این سرزمین دور شوم.(ع.عربی)