اجابت

 سالک گفت:

آن هنگام که منادی عشق ساعت عشق بازی را در شیپور نواخت

برای طهارت روح، پیکر را به شستشو بردم

معشوق منتظر بر تخت نشسته، نگاهش به فرسنگها دور تا که کدامین قافله، زودتر، از راه می رسد

من به محراب رفته،‌بستر عشق بازی را پهن، جامه خاصه را بر تن

تکبیره الاحرام را می خوانم

به حضرت معشوق گام بر می دارم

/ 0 نظر / 26 بازدید