هجرت

وقتی که پرستویی کوچ می کنه

آسمون برق می زنه

صدای گریه هاشو

توی بارون می زنه

وقتی که پرستویی کوچ می کنه

دیگه گل باز نمی شه

صدای خندیدن چکاوکی

دیگه پیدا نمی شه

/ 0 نظر / 25 بازدید