ترانه طرب

پیکری به رازگونگی سپید

و آن قهوه ای سخت

طعم سپید را به دندان می گیرد

و گل

زبانه می کشد

در پرده های صبح

/ 0 نظر / 22 بازدید