پرندگی

دیری ست مرغان آسمان را تعقیب می کنم

تا بیاموزم بر شانه های باد پرواز کردن را

پرواز را همچنان می اندیشم

پروازی که نه آسمان دارد و نه بال و نه .... افقی

در آبی دیگر

تا آخرین نفس

تا پرندگی!

/ 0 نظر / 21 بازدید