# ادبیات
وقتی نوازش دستهای مهربان نگاهت ویرانگر پرنیان وازگانی می شوند که ریز           ریز                   ریز از دهانم می ریزند تسلیم می شوم
/ 1 نظر / 22 بازدید