# شعر

کار کوتاه

      چه کسی ایستاده اینجا؟ فردا یا 200 سال بعد چه کسی پیش از من نی لبکش را می تراشد؟ چه کسی اینطرف پنجره هاست؟                        ******************    بهار ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 23 بازدید